| ที่มาภาพถ่ายขาว-ดำ |
 

ขั้นตอนการผลิตผลงานภาพถ่ายขาวดำ (จากฟิล์ม)

ในระบบแมลนวล(ทำมือ)  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ

 การถ่ายภาพ - การล้างฟิล์ม - การอัดขยายภาพ

 

   
   1
การถ่ายภาพ

  
 

  -จุดประสงค์ผู้ถ่ายภาพ

  -การเลือกใช้กล้องและอุปกรณ์

  -การปรับใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี และควบคุมได้

  -การสร้างสรรค์ผลงาน จินตนาการ

  -ถ่ายภาพ ประสบการณ์ แก้ไขข้อผิดพลาด พัฒนาฝีมือ

 

  ดูรายละเอียด

 

   
  2 การล้างฟิล์ม

       

   -การโหลดฟิล์ม ใส่รีล และ แทงค์ ทำในห้องมืดหรือใช้ถุงมืดสำหรับโหลดฟิล์ม

   -ขั้นตอนการล้างฟิล์ม  น้ำยาที่ใช้ล้างฟิล์ม

  

  ดูรายละเอียด

 

 


 
  3 การอัดขยายภาพขาว-ดำ

   

 

 


  -ฟิล์มเนกกาทีฟขาว-ดำ ที่ล้างแล้ว 

  -ห้องมืดสนิท ไฟเซฟไลท์สีแดง

  -อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอัดภาพ 

 -น้ำยาที่ใช้ในการอัดขยายภาพ  

  -เลือกชนิดขนาดของกระดาษ 

 

   ดูรายละเอียด
 

  ภาพขาว-ดำ(จากการล้าง-อัด ด้วยมือในห้องมืด) เป็นผลงานศิลปะชนิดหนึ่งที่มีผลงานเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 ใช้หลักการฉายแสงลงไปให้ทำปฏิกริยาบนกระดาษไวแสงชนิดพิเศษ  และ ผ่านกระบวนการทางน้ำยาเคมี

 เมื่อทำอย่างถูกวิธีจะได้ผลงานภาพที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคงทนเก็บไว้ได้นาน

กระดาษชนิดนี้ต้องเก็บไว้ในที่มืดจนกว่าจะ ถูกใช้งานในห้องมืด

ต่างกับภาพพิมพ์หรือวาดภาพโดยทั่วไป  ใช้หลักการให้สีเคลือบทับลงไปบนผิวกระดาษและที่ทำงานในที่มีแสงสว่าง

 

 การผลิตงานภาพขาว-ดำ ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินที่จะเรียนรู้ปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

 นั้นต้องมีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบ นอกจากความพร้อมด้านอุปกรณ์   สถานที่

 ความแม่นยำความเที่ยงตรง ปราณีตละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอน  การคิด พิจารณา  และ จินตนาการสร้างสรรค์

 นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องประกอบร่วมกัน  ต่างกับยุคดิจิตอลที่ย่นย่อการทำงานลงที่ปลายนิ้วกดปุ่ม และเม้าส์คลิ๊กบนโปรแกรมสำเร็จรูป

 การบันทึกภาพถ่ายมีวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี  เครื่องมืออุปกรณ์ในช่วงเวลา คศ.1900-70  ถือว่าเป็นสิ่งคลาสสิคในใจผม 

การออกแบบเครื่องมือวัสดุในยุคนั้น มีความเรียบง่ายแต่ปรานีตละเอียดอ่อนและคงทน    อุปกรณ์โดยส่วนใหญ่

 เป็นระบบกลไกลใช้มือปรับ การหยิบจับการสัมผัสอุปกรณ์แต่ละชิ้นทุกขึ้นตอนในการทำงานจึงต้องอาศัยความรู้ทักษะ 

  ประสบการณ์ และ ศิลปะ   ที่ต้องทำด้วยหัวใจและความรักผ่านสองมือเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ   ความอดทน

  การรอคอย ความผิดพลาดผิดหวัง  ความท้อแท้ ที่ต้องก้าวพ้นไปจนจุดความพอใจ  ถึงอาจจะเป็นยุคสุดท้าย

 แต่สิ่งเหล่านี้เองยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทาย สำหรับคนที่ทำงาน สร้างสรรค์ศิลปะถ่ายภาพ ขาว-ดำ อย่างที่สุด         

  อ่านเพิ่มเติม(ศิลปะภาพถ่ายขาว-ดำ)

 

                                                                                                                         รื่องและภาพ
                                                                                                                            โดย   
sea

          
   การถ่ายภาพ       การล้างฟิล์ม     การอัดขยายภาพ

  

 

  หนังสืออ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม

 
ขอบคุณข้อมูลความรู้จากหนังสือเหล่านี้
ที่เปรียบเสมือนครู อาจารย์
 และหนังสืออีกหลายๆเล่มที่ได้มีโอกาส
หยิบยืมมาศึกษาอ่านและไม่ได้กล่าวถึง
 รวมทั้งข้อมูลที่เป็นวิทยาทาน
จากอินเตอร์เนต และ มิตรสหายทุกๆท่าน

webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

www.classic.in.th
webmaster@classic.in.th