| ห้องมืด  -   Darkroom  |
   

 

   ห้องมืด ที่ใช้ในทำงานในกระบวนการผลิตภาพถ่ายขาวดำเป็นห้องที่ถูกออกแบบสร้างขึ้น

   เมื่อประมาณต้นศตรรษที่19 หรือ ร้อยกว่าปีที่แล้ว   คือห้องที่ออกแบบให้มืดสนิทปราศจากแสงภายนอก  

   ใช้สำหรับการนำฟิล์มจากกล้องเพื่อโหลดบรรจุใส่ในแท้งค์ จำเป็นต้องทำในที่มืดสนิทเท่านั้น (ซึ่งอาจจะทำในห้องสว่าง

   ก็ได้โดยใช้อุปกรณ์ ถุงดำ หรือ กล่องดำทำที่ทำขึ้นมาพิเศษเฉพาะ เพื่อทำงานโหลดฟิล์มข้างในถุงดำหรือกล่องนั้นก็ได้ )

   และ ห้องมืดก็ยังมีความสำคัญมากในขั้นตอนการทำงานการอัดขยายภาพขาวดำ  เพราะกระดาษที่ใช้อัดขยายภาพ

   เป็นกระดาษชนิดพิเศษมีความไวต่อแสง   ยกเว้นแสงสีแดงจะมีความไวน้อยที่สุดกับกระดาษ ในห้องจึงมี

   หลอดไฟส่องสว่างแรงต่ำสีแดง   เรียกว่า เซฟไลท์ ( self light ) จึงจะเห็นว่าในห้องมืดแสงสว่างสีแดงสลัวๆ                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                            Dec 2011

                                                                                                                                   sea                          
 

    ข้อมูลเรียบเรียงจาก wikipedia  - Darkroom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.classic.in.th
webmaster@classic.in.th