| Real photo Postcard |   

 
 
โปสการ์ดภาพถ่าย

 

        โปสการ์ดภาพถ่ายจริง ในต่างประเทศเรียกกันว่า  Real Photo Postcards (RPPC)
เริ่มผลิต ในช่วงประมาณต้น ปี คศ.1900 จากฟิล์มเนกกาทีฟ โดยใช้วิธีการเดียวกันกับอัดขยายรูปด้วยมือในห้องมืด
กระดาษด้านหนึ่งเป็นกระดาษไวแสงที่ใช้สำหรับ ฉายแสงภาพลงไป และผ่านกระบวนการเคมี
 อีกด้านของกระดาษจะมีลายเส้นกรอบ เป็นที่ว่างสำหรับติดแสตมป์ และ เขียนข้อความ เพื่อใช้ส่งไปรษณียบัตร

โปสการ์ดส่วนใหญ่  นิยมวิธีการพิมพ์ระบบออฟเซท โดยโรงพิมพ์
เป็นระบบยุคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์  ง่ายสำหรับผลิตปริมาณทีละมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
โปสการ์ดภาพถ่ายจริง เป็นที่นิยมแพร่หลาย ในยุคนั้น เพราะ ทำให้คนทั่วไปสามารถใช้ภาพถ่ายของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว บุคคล สถานที่  บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จึงมีเสน่ห์ตรงที่มีความหลากหลาย
ของภาพโปสการ์ด ปริมาณผลิตแต่ละภาพที่ปริมาณไม่มากนัก โปสการ์ดบางภาพอาจจะทำขึ้นมาเพียงใบเดียว

โปสการ์ดภาพถ่ายจริง ปัจจุบันก็ยังมีความนิยมในกลุ่มนักสะสม  ตามความประทับใจ ความเป็นศิลปะ  
หรือในฐานะชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูด  เนื้อกระดาษเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่ตามความพอใจ  โดยมักจะขึ้นอยู่กับ ตามความต้องการ  อายุของภาพ  ความคมชัด
เนื้อหาเรื่องราวในภาพ ความหายากของภาพ  
 


วิธีสังเกตุ อย่างง่ายๆความแตกต่างกัน โปสการ์ดภาพถ่ายจริงต้นฉบับ กับ
โปสการ์ดที่พิมพ์ระบบออฟเซ็ทในโรงพิมพ์
การพิมพ์ระบบออฟเซ็ทเมื่อเอาแว่นขยายส่องดู จะเห็นเป็นจุดเม็ดสี
ส่วนภาพโปสการ์ดภาพถ่ายจริง เมื่อส่องดูด้วยแว่นขยาย เนื้อภาพจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
เพราะใช้วิธีการฉายแสงและการทำปฏิกริยาเคมีลงไปบนเนื้อกระดาษ
ภาพจึงมีความละเอียดและมีความคงทนมากตัวอย่างต้นฉบับโปสการ์ดภาพถ่ายจริง ในยุค19XX

     


1 โปสการ์ดภาพถ่ายจริง ด้านหน้าและหลัง
 

   
 

 

   

 

 

 

   


2 โปสการ์ดภาพถ่ายจริง
 

   
 

 

 

     

 


3 โปสการ์ดภาพถ่ายจริง เป็นภาพขาวดำ ระบายสีด้วยมือให้เป็นภาพสี
 

   
 

 

 


 
   


4 โปสการ์ดภาพถ่ายจริง ยุคขาวดำระบายให้เป็นภาพสีด้วยมือ
 

   
 

 

 


 
   


5 ภาพถ่ายขาวดำขนาดโปสการ์ด ในยุคเก่าล้างอัดด้วยมือในห้องมืด
ภาพเป็นกระดาษบางๆติดบนกระดาษแข็ง มีชื่อร้านถ่ายรูป
  

 

 

 

     

โปสการ์ดขนาด  3.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว

   

 


การคำนวนอายุ โปสการ์ดภาพถ่ายจริง

เมื่อดูจากด้านภาพว่าเป็นต้นฉบับจริงแล้ว การประมาณอายุของโปสการ์ดอาจจะดูจากหลายๆ อย่างประกอบกัน
เช่น เนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของภาพ วัตถุสิ่งของ รุ่นยีห้อ  เสื้อผ้าในยุคนั้น   หรือ
ถ้าไม่สามารถบ่งบอกได้ก็อาจจะพลิกดูด้านหลัง โปสการ์ดที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน ดูจากด้านที่ใช้เขียนข้อความติดแสตมป์
ยี่ห้อกระดาษ โลโก้ และ รุ่นที่ผลิต โดยตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงปีไหน อาจจะดูตรงลวดลายพิมพ์ที่ติดอยู่ โดยเปรียบเทียบ
กับตารางปีการผลิตกระดาษโปสการ์ด ของบริษัทผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ ถ้าเป็นโปสการ์ดที่ถูกใช้งานแล้ว
 ก็สังเกตุที่ อายุของแสตมป์ ตราประทับไปรษณีย์ หรือ  การลงวันที่ของผู้ที่เขียน

 

ตารางปีการผลิตกระดาษโปสการ์ดภาพถ่าย (ข้อมูลจากจากเว็บต่างประเทศ)

PAPER Dates Notes
AGFA/ANSCO 1930-1940s  
ANSCO 1940-1960 2 Stars at top & bottom
ARGO 1905-1920  
ARTURA 1910-1924  
AZO 1926-1940s Squares in corners
AZO 1904-1918 4 triangles pointed up
AZO 1918-1930 Triangles 2 up, 2 down
AZO 1907-1909 DIAMONDS in corners
AZO 1922-1926 Empty Corners
CYKO 1904-1920s  
DEFENDER 1910-1920 Diamond above & below
DEFENDER 1920-1945 Diamond inside
Devolite Peerless 1950-  
DOPS 1925-1942  
Du Pont 1945-1950s  
EKC 1939-1950  
EKKP 1904-1950  
EKO 1942-1970  
KODAK 1950-NOW  
KRUXO 1907-1920s  
KRUXO 1910-1920s Xs in corners
MULTISCOPE & FILM CO-WISC. Pre-1909 BADGER
NOKO 1907-1920s  
PMO 1907-1915  
SAILBOAT 1905-1908 Sailboat in circle
SOLIO 1903-1920s Diamonds in corners
VELOX 1907-1914 Diamonds in corners
VELOX 1901-1914 Squares in corners
VELOX 1909-1914 Triangles: 4 pointed Up
VITAVA 1925-1934  

 

 

 

webmaster@classic.in.th
WWW.CLASSIC.IN.TH