| ข้อมูล |   ความหมาย คลาสสิค

 

C

L

A

S

S

I

C

 

 

 
 Classic
:
 
 The word classic means something that is a perfect example of a particular style,
 something of lasting worth or with a timeless quality.
 The word can be an adjective (a classic car) or a noun (a classic of American literature).
 It denotes a particular quality in art,architecture, literature and other cultural artifacts.
 In commerce, products are named 'classic' to denote a long standing popular version or
 model, to distinguish it from a newer variety. Classic is used to describe many major,
 long-standing sporting events. Colloquially, an everyday occurrence (e.g. a joke or mishap)
 may be described as 'an absolute classic'.
                                                                                    from    wikipedia.org


 คลาสสิค :
 คลาสสิ
  หมายถึง สิ่งที่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของลักษณะเฉพาะ
 บางสิ่งบางอย่าง
คุณค่าที่มีคุณภาพยั่งยืนหรือเหนือกาลเวลา
 คำ
นี้สามารถเป็นได้ทั้ง คุณศัพท์ (รถคลาสสิ)  หรือ คำนาม (คลาสสิของวรรณคดี)
 มันหมายถึงคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะสถาปัตยกรรมวรรณคดี และ
 
ศิลปะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
 ในธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ 'คลาสสิค'
เพื่อแสดงว่าเป็นรุ่นที่นิยมอย่างยืนยาว หรือ
 
การทำจำลองขึ้นเพื่อให้แต่งต่างจากรูปแบบรุ่นใหม่   
 คลาสสิ
ใช้เพื่อเป็นหลักอธิบายในหลายสิ่ง, ประวัติเหตการณ์การแข่งขันกีฬาที่ยาวนาน
 
สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน (เช่น เรื่องตลก หรือ เหตุที่เกิดขึ้น่อย)
 
ก็อาจจะมีการระบุสรุปว่าเป็น 'คลาสสิ'
                                                                          
แปลจากสารนุกรม ิกิพีเดีย

                           

                                                                                                                                                           www.classic.in.th

 

 

* classic  สะกดตาม ราชบัณฑิตใช้  " คลาสสิก" (สะกดลงท้ายด้วย ก)